จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

การซื้อบ้านเพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ได้สำเร็จลงด้วยดี

ขอขอบคุณสาธุชนทุกท่านที่บริจาคเงินทำบุญกับวัดป่าซาราโซต้าตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งผู้บริจาคเพื่อการซื้อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเจาะจง ทำให้การซื้อบ้านสำเร็จไปด้วยดี คณะกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่เคยเช่าอยู่หลังนี้ เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของวัด สัญญาในการซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๒๕,๙๔๖.๙๐ ดอลล่าร์

งานก่อสร้างวัด

อย่างที่เคยรายงานมาแล้ว การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์ รวมทั้งการปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง มีค่าประเมินเป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ (USD)

ความระมัดระวังในการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็น กฎหมายกำหนดว่าเราต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง การปกป้องสัตว์ป่าสงวนเป็นสิ่งจำเป็น เราชาวพุทธเข้าใจเป็นอย่างดี การไม่ทำร้ายสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนี่งในการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา  ที่ดินส่วนหนึ่งของวัดได้ถูกระบุให้เป็นป่าสงวน เจ้าของที่มีหน้าที่บำรุงรักษาตามวิธีและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ของรัฐได้เข้ามาสำรวจที่ดินและได้แยกแยะต้นไม้ต่าง ๆ ที่จะต้องกำจัด และต้นไม้ที่จะต้องตัดเพื่อการเตรียมที่สำหรับการก่อสร้าง เป็นจำนวนร้อยกว่าต้น การกำจัดต้นไม้เหล่านี้เป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อน และต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เคยมีการประเมินไว้เกือบ ๑๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ กฎหมายกำหนดไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องเตรียมโครงสร้างเบื้องต้นก่อนที่จะมีการปลูกสร้างใด ๆ ทั้งสิ้นด้วยการจัดการสาธารณูปโภคระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน และเหนือพื้นดิน อาทิเช่น ท่อระบายน้ำ บ่อเก็บกักน้ำ ป่าสงวน ถนน ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ ทางเดิน ลานจอดรถ ฯลฯ ก่อนการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในขั้นตอนนี้ประเมินว่ามากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงตัดสินใจชะลอการก่อสร้างไว้ก่อน จนกว่าจะมีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะทำให้งานสำเร็จ

คณะกรรมการของวัด ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านที่เข้ามาช่วยดูแลสถานที่ รวมทั้งการทำและดูแลสวนหย่อมรอบบริเวณที่พำนักสงฆ์

ขณะนี้ทางวัดได้เป็นเจ้าของบ้านที่เคยเช่าหลังนี้แล้ว บางทีการเพิ่มความแน่ใจ และความอิสระในการใช้บ้าน จะทำให้สถานที่นี้เป็นที่น่าสนใจของพระสายวัดป่าที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่ ทางวัดตั้งใจที่จะบำรุงรักษาสถานที่ให้เหมาะสมกับการเป็นวัดป่าตามหลักของวัดป่าไทยตลอดเวลา จะไม่ใช้ที่ นี้เป็นที่ชุมนุมทางสังคม นอกจากบ้านที่พำนักสงฆ์แล้ว เรายังมีศาลาอีก ๓ หลังในป่าเพื่อใช้ในการปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิ

ถึงแม้ว่าชาวบ้านที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้ ๆ วัดจะยินดีสนับสนุนกิจกรรมของเราเป็นอย่างมาก แต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า ถนนลีวีส (Lewis Street) ที่เราใช้เป็นทางเข้าออกอยู่ในปัจจุบันนี้ เป็นถนนสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่ใช่ถนนสำหรับเขตธุรกิจ (กฎหมายมองว่าวัดเป็นธุรกิจแบบไม่ค้ากำไร) มันเป็นเรื่องของจรรยาบรรณในการอยู่ร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักธรรมในพุทธศาสนา เราต้องเคารพในความเป็นส่วนตัวของท้องถิ่น และไม่คุกคามความสงบสุขของเพื่อนบ้าน ฉะนั้นเราต้องทำถนนเข้าออกจากถนนสจ๊วต (Stewart Street) ในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นถนนแบบที่มีท่อด้านล่างให้น้ำผ่านได้

การสรรหาเจ้าอาวาสและพระสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาอย่างถาวร

เรามีความปลาบปลื้มยินดีเป็นอย่างมากที่ท่านเทียบตกลงรับนิมนต์มาจำพรรษาระยะยาว อยู่ที่วัดป่าซาราโซต้าของเรา พวกเราซาบซึ้งกับคำสอนและการสนทนาธรรมะกับท่านในอดีต และยินดีเป็นอย่างมากที่มีโอกาสเช่นนี้อีก

คณะกรรมการยังคงดำเนินการค้นหาเจ้าอาวาส และพระสงฆ์ที่จะมาอยู่จำพรรษาอย่างถาวร จุดประสงค์ของเราคือการหาพระสงฆ์ที่บวชและปฏิบัติในสายวัดป่าในพระพุทธศาสนา การเสาะหาพระนักเทศน์ ที่มีความชำนาญในการเทศนาและคำสอน และชี้แนะนำเราเป็นผู้นับถือศาสนา

ในระหว่างที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการสรรหาพระภิกษุสงฆ์ที่จะมาจำพรรษาอย่างถาวร คณะกรรมการวัดได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามสายวัดป่ามาจำพรรษาเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ญาติโยมได้มีโอกาสฟังและศึกษาธรรมะอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น ท่านอาจารย์เทียบจากวัดนอร์ทแคโรไลนา ท่านเดวิดจากวัดป่าธรรมศาลา (รัฐมิชิแกน) ท่านโรเบิร์ตจากวัดป่าอรัญญธรรมาราม (รัฐเวอร์จิเนีย) ท่านวิลาสาจากประเทศมาเลเซีย ท่านอาจารย์เจี๊ยบ และ ท่านรอนจากวัดเมตตา ซานดิเอโก (รัฐแคลิฟอร์เนีย) นอกจากนี้แล้ว ในช่วงสองปีที่ผ่านมา วัดป่าซาราโซต้าของเรายังได้มีพระเกจิอาจารย์หลายรูปด้วยกันมาโปรด ได้แก่ หลวงปู่ทองอินทร์ แห่งวัดป่ากุง จังหวัดร้อยเอ็ด ท่านเจ้าคุณวิทูรธรรมาภรณ์ (สมบัติ ปวิตโต) เจ้าอาวาสวัดแคโรไลน่าพุทธจักรวนาราม ท่านเจ้าคุณวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริด้าธรรมาราม (เมืองคิสซิมมี่) ยังความปลาบปลื้มปิติให้แก่พวกเราชาววัดป่าซาราโซต้าเป็นอย่างมาก และนับเป็นบุญกุศลของพวกเรา ที่ได้มีโอกาสกราบและฟังธรรมะ จากพระเถระผู้ใหญ่ที่ได้เมตตา รับนิมนต์ มาถ่ายทอดธรรมะให้แก่พวกเรา

ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ วัดป่าซาราโซต้าได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณกาเข่ง เขมโก จากวัดสันติวนาราม ประเทศมาเลเซีย และพระอาจารย์เจี๊ยบ อัคครธัมโม (พระสาโรจน์ เทพพิทักษ์) จากวัดเมตตา เมืองซานดิเอโก รัฐแคลิฟอร์เนีย พระทั้งสองรูปนี้ได้อุปสมบทมาเป็นเวลามากกว่า ๓๐ พรรษา

หลวงปู่ทองอินทร์มีกำหนดที่จะมาอเมริกาในเดือนมิถุนายน เป็นเวลาประมาณ๒ อาทิตย์ ทางคณะกรรมการได้นิมนต์ท่านมาวัดป่าซาราโซต้า ๑ อาทิตย์ ส่วนจะเป็นวันไหนนั้น เราจะแจ้งให้ทราบเมื่อเราได้กำหนดวันที่แน่นอนแล้ว เนื่องจากญาติโยมส่วนมากต้องทำงานในวันธรรมดา เราหวังว่าหลวงปู่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมได้เข้ากราบไหว้ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่วัด

คณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า ขอขอบพระคุณ คุณลุงจอห์น และป้าแดงของเรา ที่ได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดเราเรื่อยมาโดยสม่ำเสมอ ท่านทั้งสองเป็นผู้ชี้แนะและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการมาโดยตลอด

ถ้าท่านใดมีความคิดเห็น เกี่ยวกับการนิมนต์พระมาจำพรรษาที่วัดป่าซาราโซต้าเป็นการชั่วคราว หรือถาวร โปรดเสนอความคิดเห็นของท่านต่อคณะกรรมการ เมื่อท่านมีโอกาสสนทนากับพระสงฆ์ โปรดแสดงเจตจำนงในเรื่องเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของวัดให้ท่านทราบ

งานบุญทอดกฐิน

วัดป่าซาราโซต้าได้มีโอกาสจัดงานทอดกฐินอีกครั้ง ด้วยความกรุณาของท่านเจ้าคุณวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริด้าธรรมาราม (เมืองคิสซิมมี่) ที่ท่านได้นำพระสงฆ์มาร่วมประกอบพิธี งานกฐินต้องใช้พระ ๕ รูปเป็นอย่างน้อย ทางวัดซาบซึ้งในความเมตตากรุณาจากท่านเป็นอย่างมาก ท่านเทียบก็เป็นกำลังสำคัญที่ทำให้งานสำเร็จได้โดยราบรื่นด้วยดี

การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ท่านเทียบกำลังจะกลับมาประจำ ณ วัดป่าซาราโซต้าในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ ในเวลานั้นเราจะกลับมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นประจำอีกครั้งหนึ่ง คณะกรรมการจะแจ้งรายละเอียดให้ทุกท่านทราบ เมื่อเราได้ปรึกษาท่านเทียบเป็นที่แน่นอนแล้ว

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้เข้าวัด

การดำเนินงานของวัด รวมทั้งการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาจำพรรษาที่วัด และงานก่อสร้างที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้นต้องอาศัยจตุปัจจัยจากญาติโยมบริจาคกันมา ทางวัดต้องจัดงานเพื่อหารายได้เข้าวัดอย่างต่อเนื่อง เรากำหนดการจัดงานเพื่อหารายได้ครั้งหน้าในวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ ณ เวนิชกาเด้นท์ (ที่เดิม 406 Shamrock Blvd., Venice, Florida 34293)

เรายังต้องการอาสาสมัครเพิ่ม เรียนเชิญทุกท่านที่สนใจค่ะ

ด้วยรักและเมตตา,

จากคณะกรรมการวัดป่าซาราโซต้า

Sarasota Forest Monastery

520 Lewis Street, Englewood, Florida 34223


 • Thank Volunteers for Community Dhamma Service
  Thank Volunteers for Community Dhamma Service

  To all volunteers:  We at the Sarasota Forest Monastery (SFM) are so grateful for your hard work! Your participation at the Dhamma Community Service on Sunday, March 26, 2023, was […]


 • DeSoto Acres Yard Sales 2023
  DeSoto Acres Yard Sales 2023

  To all volunteers: The Board of Sarasota Forest Monastery (SFM) is so appreciative of your help with the fundraising event at DeSoto Acres Yard Sales. Thanks to your hard work, […]


 • Please welcome Chao Khun Keng Khemako
  Please welcome Chao Khun Keng Khemako

  The moment that we all have been waiting for has arrived. Finally we have an opportunity to meet with Tahn Chao Khun Keng and Phra Ajahn Jiab once again at […]