จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

การซื้อบ้านเพื่อเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ได้สำเร็จลงด้วยดี ขอขอบคุณสาธุชนทุกท่านที่บริจาคเงินทำบุญกับวัดป่าซาราโซต้าตลอดเวลาที่ผ่านมา รวมทั้งผู้บริจาคเพื่อการซื้อบ้านหลังนี้โดยเฉพาะเจาะจง ทำให้การซื้อบ้านสำเร็จไปด้วยดี คณะกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านที่เคยเช่าอยู่หลังนี้ เพราะมีอาณาเขตติดต่อกับที่ดินของวัด สัญญาในการซื้อขายได้เสร็จสมบูรณ์ลงเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๒๕,๙๔๖.๙๐ ดอลล่าร์ งานก่อสร้างวัด อย่างที่เคยรายงานมาแล้ว การก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และกุฏิสงฆ์ รวมทั้งการปรับพื้นที่ก่อนการก่อสร้าง มีค่าประเมินเป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ ดอลล่าร์ (USD) ความระมัดระวังในการวางแผนเป็นสิ่งจำเป็น กฎหมายกำหนดว่าเราต้องจัดการกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง การปกป้องสัตว์ป่าสงวนเป็นสิ่งจำเป็น เราชาวพุทธเข้าใจเป็นอย่างดี การไม่ทำร้ายสัตว์เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนี่งในการปฏิบัติตามหลักการของพระพุทธศาสนา  ที่ดินส่วนหนึ่งของวัดได้ถูกระบุให้เป็นป่าสงวน เจ้าของที่มีหน้าที่บำรุงรักษาตามวิธีและขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด… Continue reading จดหมายข่าว วัดป่าซาราโซต้า

Published
Categorized as Newsletter